DeskTop Publishing - DTP
Digitalni tisak - Xerox
Computer to plate - CTP
Offset tisak
Foliotisak
Dorada

Nakon dorade, proizvod se može pakirati strojem u PVC foliju ili odmah u pakete te distribuirati našim dostavnim vozilima ili nekim drugim dogovorenim načinom.

 

 

DTP

DeskTop Publishing - DTP

Grafička priprema opremljena je najsuvremenijim računalima za prijelom teksta i obradu fotografija, a uključuje kompletnu obradu i prijelom materijala te pripremu datoteka za tisak.

dtp